#117995
kobigross
משתתף

שלום

לוחות פיקוד של מעלית , “יודעים” להתמודד  עם   עליות /ירידות  מתח עד  10 % .

כנראה  הבעיה שלך שהמתח נופל וחוזר בזמן קצר  ביותר , וזה  משבית את  הפיקוד.

לדעתי ניתן להתקין  בלוח  הראשי בבניין השהיה מקבילית ( לכוון  ל 1 דקה )  ולחברה  למגען  תלת  פאזי  הנותן את

ההזנה  למעלית

בברכה

קובי