#118000
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מגן ברקים או מגן מתח יתר מיועד להגן מפני עליות מתח קצרות ביותר ברמה של מיקרו או חלקי מילישניות. הוא אינו מגן מפני עליות ממושכות יותר ובטח לא מפני שקיעות מתח.

ממליץ להתקין מערכת אל-פסק למערכת הפיקוד של המעלית.