#118001
luz
משתתף
 חברים,
 
מציע להשתמש באפשרות “חיפוש” בפורום, הנושאים האלו נדונו כאן בעבר.
 
ל MUSLY – מה שכתבת אסור בפירוש, ראה תקנה 6 (ו’) בפרק “העמסה והגנה”:  “על אף האמור בתקנת משנה (ה), מוליך בעל בידוד 70ºC בחתך 1.5 ממ”ר, יוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב שאינו עולה על 10 אמפר, ומוליך בעל בידוד 70ºC בחתך 2.5 ממ”ר, יוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב שאינו עולה על 16 אמפר.”
 
ל BTOASH – לשאלתך למה מותר – תקנה 11 (ה’) באותו פרק:  “במעגל של דירת מגורים, המוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב של 16 אמפר, יכול שיסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ”ר, מוליך בחתך של 1.5 ממ”ר לתאורה בלבד, בתנאי שהזרם הצפוי בהסתעפות אינו עולה על 10 אמפר.”   מא”ז C16 מגן על מוליך 1.5 ממ”ר מקצר בזרם הקצר הצפוי בדירת מגורים, ראה בגרף הרצ”ב את אנרגיית המעבר המותרת במוליך, והגבלתה ע”י המא”ז. ולעומס יתר אין חשש, לא מדובר בבתי תקע עם העמסה משתנה, אלא על עומס נמוך וידוע מראש של תאורה בחדר מגורים.
בפועל – אמנם זה חוסך עבודה לקבלן, אבל פחות נכון לעבוד כך. אין סיבה שבעת תקלה במכשיר תיפסק גם התאורה, וכך גם לא ניתן לשלוט על תאורה בנפרד מבתי התקע (שעוני שבת, מערכות בקרה וכד’). מה שמקובל כיום זה להפריד בין בתי תקע לבין תאורה, מעגלי 1.5 ממ”ר עבור תאורה בלבד, ומעגלי 2.5 ממ”ר עבור בתי תקע בלבד.
  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני ‫2 שבועות, ‫5 ימים ע"י luz.
‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):