#118006
haimb
משתתף

היי אריאל שאלה בנוגע למעגלים סופיים, הגנות לכבלים בלוחות חשמל ,שמים הגנות לכבלים נגד קצר , שזה מא”ז בתחילת הקו ,יש הגנה בארון והכבל בתחילת  הקו מוגן  , האם ההגנה בסוף הקו קיימת או שזה תלויי גם באורך הקו ?

ושאלה נוספות מה היא  ההגדרה של כבילה כשאומרים את המילה הזו? 

בתודה מראש חיים