#118007
arielsegal
מנהל בפורום

הם לא מתייחסים למספר נקודות:

  1. הממיר בנוי לספק זרם יתר.
  2. הזרם יכול להיות דו כווני (גם מהרשת לממיר).
  3. במקרה של שריפה או אירוע ביטוחי הביטוח לא יכסה בשל אי עמידה בדרישות התקנות.