#118011
adi15
משתתף

היי,

אשמח להסבר קצר על זרם יתר מהרשת כלפי מערכת הייצור שלי, אני לא כ”כ מבין איך דבר כזה יכול לקרות, בעצם זו תופעה שיצרן הופך לצרכן?

שאלה נוספת איך הממיר יכול לאפשר עומס יתר?

שהרי אני לא מדבר על קצר כיוון שה-10% יותר בבחירת הנתיך הם עבור עומס יתר ,נכון?

במידה והיצרן הממיר מודיע בכתב שכאשר אני מכייל את הממיר לא ניתן לקבל עומס יתר , האם ניתן לבחור כבל ללא תוספת ה-10%?

אשמח לדעתך בנושא