#118020
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

התקנה אינה מתייחסת לסוג המוליכים בכבל ולכן היא חלה גם על מוליכי אפס.

אם מדובר על מתקן ישן שאתה מוסיף בו כבל במקביל אתה רשאי לחבר כבל ששטח החתך של מוליכיו שונה. בתקנה רשום “הוסף מוליך במיתקן במקביל למוליך קיים, לא יחולו הוראות תקנת משנה (א), ובלבד שיובטח שזרם העבודה בכל מוליך לא יעלה על זרם I’z שלו”.