#118024
adi15
משתתף

היי,

מסכים אבל בדיוק בסעיף ב’  נכתב “במידה ומקור הזינה..” מקור הזינה שלי הוא כביכול הפנאלים/ הממיר. 

ולכן שאלתי אם יצרן הממירים מספק מסמך שמסביר על הגבלת עומס יתר

מה דעתך?