#118026
arielsegal
מנהל בפורום

פנלים סולאריים יכולים להוציא זרם מרבי ששווה לזרם הקצר שרשום עליהם.

ההספק שממיר יכול להוציא יהיה אם כך שווה למכפלת המתח המרבי בזרם הקצר.