#118028
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

יש לבדוק על פי רמות המתחים המפורטות בטבלה המצורפת.

הערכים נלקחו מתוך התקינה האמריקאית ANSI/NETA ATS-2009 .

הערכים המפורטים הם התנגדות הבידוד בבדיקות קבלה