#118043
amare sanbata
משתתף

צהריים טובים ,

שאלה: חישבתי זרם קצר צפוי בלוח כ20KA כעת איך אני מגדיר בדיוק ציוד שיוזן מהלוח שבו נעשה החישוב הרי אני צריך להתחשב בזרם קצר שחושב האם יש סדר פעולות לבחירת ציוד שכזה אשמח להסבר מפורט או הפנייה למקור/מאמר שיסביר לי 

תודה .

בברכה 

אמרה