#118045
luz
משתתף
שלום,
זה נושא חשוב בתכנון לוחות, אענה לך על קצה המזלג, (מבלי להתייחס לנושא של סיסטם ודרישות נוספות של תקן 61439):
כמובן שכל ציוד צריך להיות עמיד לזרם הקצר המירבי הצפוי דרכו, הן לכוחות הדינמיים והן להלם החום, ובמקרה של מפסק צריכה להיות לו גם היכולת להפסיק את הזרם הזה ולכבות את הקשת החשמלית. עפ”י זרם הקצר הצפוי בוחרים את מבנה הלוח, בונים את פסי הצבירה, קובעים את כושר הניתוק/עמידה הנדרש של הציוד ועוד.
אך אם ציוד ניזון ממפסק מגביל זרם קצר, שמקנה לו הגנה עורפית, אז הציוד צריך לעמוד רק בזרם הקצר המותנה ע”י אופיין ההגבלה של המפסק. (לדוגמא- בפסי צבירה ראשיים של לוח צפוי ז”ק של 36KA, לא ניתן לחבר מא”ז בעל כושר ניתוק של 10KA ישירות לפ”צ. אבל אם מוזן מפ”צ הראשיים מפסק MCCB CAT-A של  160A למשל, לרוב ניתן להזין אחריו מא”זים כאלו, צריך לוודא בטבלאות ה backup protection של יצרני המפסקים במקרה זה עד איזה זרם קצר שהיה צפוי המפסק היצוק מקנה הגנה למא”זים שאחריו, זאת הודות להגבלת שיא הזרם ואנרגיית החום על ידי הניתוק המהיר של המפסק.
כלומר – כאשר אני מגדיר לוח כעמיד בזרם קצר מסויים, אין הכוונה שכל הציודים בו צריכים לעמוד בזרם קצר כזה. תעיין במושגים: Icu, Icw, Icc.
ובמקרה שלך- העובדה שבכניסת הלוח המזין צפוי ז”ק של 20KA, אינה אומרת בהכרח שגם בלוח שלך, המוזן מלוח זה, צפוי אותו זרם קצר. צריך לקחת בחשבון כמה דברים, כולל המבטח בלוח המזין (מגביל ז”ק?), תוספת עכבת המוליכים עד ללוח המוזן, שמורידה את זרם הקצר (בתקווה שחוק אוהם עדיין פועל אחרי כל כך הרבה שנים), ומנגד כדאי להתחשב גם באפשרות של הגדלת השנאי וכד’…
זה הבסיס, ויתקנו/יוסיפו החברים אם לא דייקתי. ואידך זיל גמור.
בברכה
  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני ‫2 שבועות, ‫5 ימים ע"י luz.