#118050
luz
משתתף

ראה דוגמא לבחירת פסי צבירה לפי Icw (זרם עמידה לזמן נקוב עד לפעולת ההגנות), לעומת בחירה לפי Icc (זרם קצר מותנה, זרם שהיה צפוי אך יוגבל בעזרת מבטח מגביל זרם קצר).

וראה דוגמא של מחלף הזנות, מצויין עליו לאיזה זרם עמידה Icw מתאים לזמן נקוב ולאיזה peak של הלם מתאים (Icm) כאשר אין הגבלת זרם קצר, ולעומת זאת לאיזה זרם קצר מותנה הוא מתאים – כמובן שערך הרבה יותר גבוה.

לגבי מבטח כושר ניתוק (Icu) צריך להתאים – המשמעות היא זרם מירבי שהמפסק יכול להפסיק פעמיים בחייו.

זה הבסיס… מקווה שדייקתי בדברי והעקרון מובן.

בברכה

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):