#118057
difrentional
משתתף

שלום אריאל,

למרות החלטות וועדת הפירושים והדיונים הרבים בנושא. האם הוצאת מוליך הארקה מברזל מגלוון המרותך לקוץ של היסודות מבנה מאופס  זה אותו הדין של הוצאת מוליך הארקה מפה”פ? הרי מבנה מאופס שמחובר לצנרת מים עירונית שלמעשה היא גם סוג של אלקטרודה באדמה. אותה מערכת גם תחובר למבנה בשיטת הגנה שונה למשל הנמצא מעבר ל 5 מטרים.