#118059
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

על פי רוב חברת חשמל מגדירה פונקצית 49.

בהגנות תוך המתקן נהוג להשתמש ב- 51.

ההבדל העקרוני בין שתי פונקציות ההגנה הוא:

51 מגיבה בזמן שתלוי בערך של יתרת זרם והתגובה היא לפי אופין קבוע מראש.

49 מתחשבת בהעמסה קודמת. ולכן אפשרי למשל להגיע ל30% עומס יתר למשך חצי שעה אם לא היה עומס קודם והזמן יתקצר במידה והיה עומס מלא קודם לכן (תלות באנרציה התרמית)