#118060
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תקנות החשמל מחייבות הידוק של בית התקע באמצעות ברגים לקופסה ולא באמצעות הרגליים הצדדיות.

בתקנות נכתב:

ב) בתי תקע לפי תקן ישראלי ת”י 32 ומפסקים ולחיצים לפי תקן ישראלי ת”י 33 המותקנים בתיבות התקנה גליליות לפי תקן ישראלי ת”י 145, יחוזקו לתיבות באמצעות שני ברגים לפחות ולא באמצעות תפסנים (רגליות התקנה).

עקרונית הרגלים והמסגרת של בית התקע אינם אמורים לחשמל.