#118061
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לא ניתן להוציא מוליכי הארקה ממתקן מאופס אל מעבר לטווח השפעת הארקת היסוד ללא כל קשר לנקודת החיבור שלהם במבנה המספק.

צנרת מים בבתים החדשים אינה מחוברת לפה”פ מאחר והיא לא מתכתית.

קיימת חציצה בין המבנה וצנרת המים באמצעות מונים מחומר פלסטי או חוצץ מחומר מבודד.