#118063
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין בתקנות הגדרה של I”z.

אם כוונתך ל- I’z, הרי נדרש להבטיח שהזרם המתמיד המרבי שהמוליכים יכולים להוליך יהיה גדול מהזרם הנקוב של המבטח המגן על המעגל