#118064
Mark
משתתף

שלום.סליחה טעות כתיבה יצא לי .התכוונתי אמות המידה אוסרת התקנה מכשיר בעל הספק עולה 5.75ק”ו חד פאזי.האם קיים   הגבלה בהספק  למכשיר  בחיבור  דו פאזי  (למשל אטמור או כיריים) מוכרים היום בשוק ?