#118072
Toti
משתתף

היי 

החוק מגדיר איפוס בכניסה למבנה – אין הגדרה ברורה בחוק מהו מבנה, האם גומחה היא מבנה או האם יסוד של 3*3 הוא מבנה ? הרי גם במרכזיית תאורה מבצעים איפוס.

דודי