#118077
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

המפסק שאתה מתאר בגב הלוח אינו מהווה לוח ראשי.

הוא קיים שם משתי סיבות:

1. לאפשר טיפול בלוח הראשי ולהפסיק את המפסק במעלה בלי לקרא לחברת החשמל.

2. לאפשר פעולת ניתוק הזינה במעלה הזרם ומחוץ למבנה במקרה של שריפה בלוח הראשי או במבנה.

האיפוס יתבצע בלוח הראשי (אותו הגדרת כמשנה).