#118090
Adnan
משתתף

שלום ויקטור,

נניח וזה אכן בנוי מבלוקים, מה זה משנה מבחינת התקנות ? 

בכל מקרה אמורה להתקיים השוואת פוטנציאלים מסביב לבריכה.

הגומחה שציינת צריכה להתאים לתקנה 14 בחוק החשמל בפרק בריכות.

אישית אני לא נתקלתי אף פעם בבריכה קבועה שעשויה מבלוקים.