#118104
Toti
משתתף

אריאל, תודה על התשובה

נברתי בימים האחרונים בנושא ולמיטב הבנתי ותקן אותי אם אני טועה, הגנת OVERLOAD או בשמה התקני Thermal Protection / ANSI 49 מתבססת על משוואת החום כאשר הפתרון של המשוואה הדיפרנציאלית הוא זהה לפתרון שמוכר לנו מטעינת קבל רק במקום לטעון את הקבל במטענים, הציוד החשמלי כגון: שנאי, מנוע או כבל יטענו בחום שהוא פרופורציונלי ליחס בין הזרם הנמדד לבין הזרם הנומינלי בחזקה שניה.

אך המשוואה הזאת כוללת גם את קבוע הזמן, כיצד ניתן למצוא את קבוע הזמן הזה עבור הציודים שפירטתי מעלה כגון: שנאי, מנוע, כבל/מוליך ?