#118111
amare sanbata
משתתף

בוקר טוב

הנושא:חישוב מפלי מתח.

ברצוני לחשב מפל מתח מהשנאי ללוח שאותו אני מתכנן ,קוטר הכבל משתנה עד שהוא מגיע ללוח “שלי” כי הוא עובר בלוח ראשי ואז מגיע אלייי 

האם זה נכון לחשב מפל מתח לכל מקטע ואז לסכום את התוצאה או להתעלם מהקוטר כבל המשתנה ולחשב לפני הקוטר הגדול ביותר

אשמח לקבל קובץ שבו מוסבר עקרון הסלקטיביות

תודה  המשך יום טוב