#118112
suny7722
משתתף

שלום אריאל

בפסקה הרביעית כתבתשסכום הזרמים של שלושת הפאזות ברשת תלת פאזית נסגר דרך מוליך האפס.

האם התכוונת לסכום וקטורי? 

וברשת חד פאזית סכום הזרמים הוא סקלרי?