#118117
arielsegal
מנהל בפורום

נכון מאוד.

בממירי תדר שומרים על יחס מתח לתדר קבוע (אחרת זרם המגנוט יעלה לערכים גדולים מאוד (בשל עלית השטף) והמנוע ישרף).

לפיכך בתדר של 25 הרץ המתח יהיה 200 וולט ובתדר של 37.5 הרץ יהיה מתח של 300 וולט וכך הלאה ביחס ישר.

המתח לא יעלה אם התדר יעלה מעל ל-50 הרץ בשל מגבלת הבידוד. אין בעיה להעלות את התדר ללא עלית המתח, אסור להורד את התדר ללא הפחתת המתח.