#118119
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

נושא ההזנה של מטען לרכב חשמלי אינו סגור ומצער מאוד שהרגולטור לא נתן על כך את דעתו וכתוצאה מכך איש הישר בעניו יעשה.

במקרה של אם הבנין מאופס אין להוציא ממנו מוליך הארקה אל מעבר לטווח 5 מטר מהבנין ויש לבצע הארקה מקומית.

יש להגן על העמדה עם מפסק פחת נפרד שיותקן בלוח המזין.