#118120
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

1 איני סבור שמערכת אל-פסק צריכה לגרום להפסקת מפסקי פחת במיוחד בהספקים כה נמוכים ופחת מסוג AP-R.

2. לדעתי ישנו איפוס בלתי חוקי בצרכנים או במערכת האל פסק שגורם למפסק הפחת להפסק.

ממליץ לבצע בדיקות התנגדות בידוד בין אפס להארקה במבוא וביציאת מערכת האל-פסק.