#118126
Adnan
משתתף

תבדוק בהוראות יצרן את ההוראות לגבי ההארקה.

מניח שה UPS הוא מסוג TRANSFORMERLESS, איזה סיבה יש להאריק קוטב של מצברים ? לדעתי יש איסור אצל היצרנים וגם בחוק החשמל (יש החרגה בנושא).