#118127
kobigross
משתתף

שלום

בהמשך  למה שכתב אריאל , אני יכול להוסיף מהידע שלי :

 ניתן  לחבר  קו  הזנה  למתקן טעינת רכב ישירות מהדירה , אבל הכבל חייב  להיות  בתעלה  סגורה 

והכבל  שלם  לכל  אורכו . חייבים להגן על  הכבל  במא”ז  מתאים + מפסק  מגן  מדגם  B ,

במידה ומתקן הטעינה מגן בעצמו מפני זליגת זרם ישר , אפשר להסתפק  במפסק מגן מדגם  A .

בכל  ההרצאות  ששמעתי , כולם  ממליצים  להתקין  לוח  מיוחד  נוסף  עבור  טעינת  הרכבים ,

ולא  שכל  אחד  יתקין  כבל  נפרד , זה  מכער  את  הבניין , ובמשך  הזמן  יכול  להיות  גם  מסוכן . 

רצ”ב  מסמך  של  רשות  החשמל  המפרט  את  הדרישות  לטעינת  רכבים חשמליים .

בברכה

קובי