#118134
luz
משתתף

שלום,

עליך לחשב את מפל המתח בכל מקטע בהתאם לזרם המירבי הצפוי באותו מקטע ושטח החתך. אחר כך לחבר את מפלי המתח.  (מהשנאי ועד ללוח הראשי זה גם שטח חתך אחר וגם זרם אחר, מניח שחוץ מהלוח שלך ישנם צרכנים נוספים מהלוח הראשי. ולגבי הצעתך לחשב הכל לפי שטח החתך הגדול יותר- מניח שהתכוונת ההפך, לחשב לפי שטח החתך הקטן, שם מפל המתח גדול יותר…)

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני שבוע, ‫4 ימים ע"י luz.