#118467
Samy
משתתף

לדרור ערב טוב 

המאז הוחלף לשניידר 

אך זו לא הנקודה 

מה שהדהים אותי וזו השאלה שלי 

זה שוב 

האם קיים מאז עבור מיתקן ביתי ומאז עבור מיתקן תעשיתי 

מאותה חברה ועם אותו אופיין 

זו הטענה של יצרן הלוחות 

וזו השאלה שלי 

בברכה 

סמי רז