#118469
moskatu
משתתף

שלום לחברי הפורום
אכן צדק הבודק במקרה הספציפי הזה צריך רישיון חשמלאי ראשי
הגיע הזמן לשנות את התקנות שנכתבו לפני הרבה מאוד שנים
יש עדיין הרבה חוקים שצריך לשנות ולהתאים למציאות
ושאלה עקרונית לאריאל
איך זה שמחצית מבודקי חברת החשמל ללא רישיון של משרד העבודה
ובכל זאת בודקים מתקנים
איפה כאן הצדק?