#118474
arielsegal
מנהל בפורום

זה עדין אפשרי.

העמסה בלוח בייתי אינה רציפה ומקדם ה- LF (load factor) הוא נמוך. לא מדובר בזרם מתמיד מרבי אלא העמסה של 40 אמפר לזמן קצר ומוגדר.