#118475
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בחלק מהמקרים בחברת החשמל קיבלו הבודקים רשיון מסוייג שאפשר להם לבצע בדיקות בחסות עבודתם בחברת החשמל.

כאשר הייתי במערכת ההדרכה של החברה נלחמתי בצורה נמרצת כנגד התופעה הנ”ל כולל במקרים של מהנדסי תחנות משנה או תחנות כוח ללא רשיון.

יש להודות שדי הצלחתי לשכנע והיום יש מקרים ספורים בלבד של עובדים המבצעים בדיקות ללא רשיון בודק של משרד העבודה.