#118478
yakovgur
משתתף

שלום רב,

כיום אני נמצא בתהליך מול חברת החשמל עבור הגדלת חיבור מחד פאזי לתלת פאזי, קיים אצלי בבית לוח חשמל שלא נשאר 

מקום שמור האם מפני שהמתקן חשמל קיים ולא חדש עדיין 30% מקום פנוי תקף במקרה זה?

תודה רבה מראש על התייחסותכם/עזרתכם בהבהרת הנושא.