#118491
aron david
משתתף

נראה לי שסתם נבנים פה מגדלים באויר

מה שמתכוונים לסידרה ביתית ותעשייתית באותו אופיין. הכוונה לכושר הניתוק שבביתי הוא 6KA ובתעשייה 10KA

הסיפור עם המזגן לא מפליא אותי כי יש תחום אי וודאות באופיין הניתוק. ובתוך תחום האי ודאות יש הבדלים בין החברות השונות

לפעמים גם אם תחליף מאז באחר של אותה חברה עצמה תפתור את הבעיה.