#118499
Samy
משתתף

לארון ערב טוב 

גם לי זה נראה כהשערות בלבד 

הרבה פעמים החלפת מא’ז פוטרת את הבעיה בלי קשר לחברה 

אך היצרן כל כך נחרץ שרצית צריך לבדוק את העניין 

בברכה 

סמי רז 

אשמח להתייחסות של אריאל