#118505
arielsegal
מנהל בפורום

קיבוליות וזרם קיבולי קיימים בכל סוג של מערכת זינה.

הקיבוליות קיימת בין המוליכים ברשת ובין המוליכים והאדמה.

לפיכך גם בזינה צפה ישנו זרם קיבולי כלפי האדמה.

במצב רגיל של הרשת סכום הזרמים הקיבוליים גם של המוליכים וגם כלפי האדמה שווה לאפס.

בעת מגע של אחד המוליכים באדמה סכום הזרמים הקיבוליים של הפזות התקינות עובר דרך נקודת המגע.

תוכל ללמוד רבות על הנושא בלשונית מאמרים – שיטות הטיפול בנקודת האפס.