#118506
Moty
משתתף

אפשר פירוט?

 

ואם אין עניין עם מכון תקנים וכו?