#118508
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לצערי ישנו בלבול (גם בהנחיות ועדת הפירושים).

TT, TN-S, TN-C-S  הן שיטות הגנה בפני חשמול והן מבוססות על הדרך שבה חוזר זרם התקלה מהמבנה המוזן למקור הזינה (ראה טבלה למטה). 

אין קשר בין שיטת ביצוע הארקת השיטה לשנאי או גנרטור, לבין שיטת ההגנה בפני חשמול. את הארקת השיטה ניתן לבצע על ידי חיבור נקודת הכוכב של המקור לפה”פ או על ידי חיבור פס האפס לפה”פ. חיבור זה אינו קובע את שיטת ההגנה בפני חשמול של המתקן.

 

מסלול סגירת לולאת התקלה

שיטת ההגנה בפני חשמול

באמצעות האדמה

TT

באמצעות מוליך PEN

TN-C-S

באמצעות מוליך הארקה

TN-S