#118512
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

המטרה היא למדוד סכום זרמים.

שיטה זו מאפשרת לזהות קצר או זליגה לאדמה גם במקומות בהם ההארקה אינה מספקת זרם קצר לאדמה שיגרום להפסקת המפסק האוטומטי המגן על המנוע