#118526
arielsegal
מנהל בפורום

בתשובתי לא הפרדתי בין מערכות חד ותלת פאזיות.

גם במערכות חד פאזיות צפות או לא צפות קיימת קיבוליות.

לא הבנתי את הקשר בין קיבוליות והתפתחות פוטנציאל על אלקט’ הארקה. 

במתקן צף חד פאזי המכיל מקור וכבילה ארוכה שתהווה קיבוליות משמעותית יש מתח בין מוליכי המתקן לאדמה ששווה לחצי ממתח המקור.

אני מקווה שהנושא מוצה