#118531
difrentional
משתתף

שלום אריאל,

ז”א שבתצורה הנוכחית (בור עם מכסה בטון) לא היית מאשר? ובהקשר למה שרשמתי? שבמידה והיה מדובר במעבר כבלים בקרבת המזרקה (אפילו גם אם אינם מזינים ספציפית חדר מכונות של בריכה)  האם יש מניעה לאשר?