#118543
MOSH
משתתף

א)

עיינתי במאמר הנ”ל. ממש נהניתי יישר כח!

יש משהו שלא הצלחתי להבין: בזינה צפה וכשאין שום תקלה, ממה בדיוק נובעים הזרמים הקיבוליים?

הרי אין מתח ביחס לאדמה (זינה צפה). אז גם אם יש קיבוליות בין המוליכים לאדמה, הרי אין מתח (כמו קבל שאין מתח בהדקיו)?

יותר מאשמח לקבל הסבר ולהבין היכן אני טועה.

ב)

מחומר לימודי הבנתי שבזינה צפה בעת תקלה (ראשונה), קיים זרם קיבולי החוזר דרך אלקט’ הארקה, הגורם למתח על האלקט’ (ביחס לאדמה). וזה אחת החששות בזינה צפה. וזה אחת הסיבות להתקנת משגוח. לכן שאלתי גם במתקן רגיל בקשר לכך שיש זרם קיבולי וכו’ (ועדיין לא הבנתי התשובה במתקן חד מופעי שאין קיזוז משאר המופעים בזרם הקיבולי). 

 

תודה רבה רבה. לא מובן מאליו.