#118545
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין יתרון למגענים. משתמשים בהם כשיש מספיק מקום בלוח והמפסקים הקיימים אינם ממונעים, או שהמפסקים הקיימים אינם קרובים זה לזה.

המפסקים שצירפת אינם נראים ממונעים ונראה שנדרשת החלפה ידנית.