#118546
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

במבנים שונים לא מחברים את ההארקה של המבנים זה לזה. חברת החשמל אינה יכולה להבטיח את שלמות המוליך בין המבנים ואת רציפות החיבור.

במבנים שבבעלות אחת כמו קמפוס, אוניברסיטה, מרכז ספורט, מרכז מסחרי וכדומה אין מניעה לחבר מוליך הארקה בין פס ההשוואה של המבנה המזין (על פי רוב מרכז האנרגיה) למבנים המוזנים. במקרה זה האחריות על שלמות מוליך ההארקה היא על בעל החצרים.