#118548
Samy
משתתף

לאר

לאריאל שלום 

במחשבה שנייה התקנות לא מאפשרות מעבר כבילה תמונה באדמה  במתח נמוך במרחק עד 3.5 מטר משפת הגלישה. לכן לפי דעתי  לא ניתן להשאיר גומחה באזור זה 

האם יש צדק בטיעון שלי 

בברכה 

סמי רז