#118556
luz
משתתף

שלום ושבוע טוב חברים,

חותם בשתי ידיים על כל מה שיוסי כתב.

אריאל-

אמנם בתקנות נכתבו תנאים לשיטות המאופסות, לא הבדילו בין TN-S ל TN-C-S ובין סוגי מקורות זינה. אך כמו שלמדתי ממך, במקרה שהמקור הוא גנרטור מתח נמוך, ויש בעייתיות ליצור לו הארקת שיטה איכותית, עדיף להגן ב TN-S גם אם זה לא עונה לגמרי על התנאים. כי אין כאן את הסיכונים הקלאסיים של איפוס (נתק ב pen לא קיים ב TN-S, פריצה מצד המתח הגבוה לא קיימת בגנרטור מ”נ). אם כן, גם באתר בנייה שההארקה האיכותית היחידה היא הכלונסאות, נכון יותר לחבר את הארקת השיטה של הגנרטור אל יסוד המבנה, ולא לנסות ליצור הארקת שיטה עצמאית מחוץ לתחום ההשפעה, שלא תגיע לערכים איכותיים?

אודה לתשובתך.