#118563
avihay10
משתתף

בהמשך לתשובתך אריאל , ניתן לשלוט על העומס הריאקטיבי ביחידות הייצור בחברת החשמל , מדוע לא מגבילים את ייצור האנרגיה הריקטיבית עוד מהגנרטור של חברת החשמל ?

היום ניתקלתי במצב שעקב עומס ריאקטיבי שיוצר בגנרטור נגרמו רעידות ולכן הורידו עומס.